Skip to main content

Biokaasulaitos

Käsittelemme teollisuuden, yhdyskuntien ja
maatalouden orgaanisia jätteitä kuten:

  • kauppojen, ravintoloiden ja kotitalouksien pakattu ja pakkaamaton biojäte
  • rasvat ja proteiinipitoiset jätteet
  • vihannes- ja puutarhajätteet
  • eläinlannat
  • meijeri- ja panimoteollisuuden jätteet
  • elintarviketeollisuuden sivutuotteet 3. luokka

Biolinja vastaanottaa koko Lounais-Suomen alueen kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet.

Biokaasun tuotanto tukee hajautetun energiantuotannon tavoitteita

Biokaasusta tehdään sähkö- sekä lämpöenergiaa. Biokaasun tuotanto tukee hajautetun energiantuotannon tavoitteita ja lisäksi sillä on erittäin positiiviset ilmastovaikutukset, kun ilmastoa lämmittävät kaasut kuten metaani ja hiilidioksidi saadaan talteen ja hyötykäyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Biokaasulaitos tuottaa energian Sybimarin suljetun kierron ekosysteemiin ja lisäksi kaukolämpöä Vakka-Suomen Voiman kaukolämpöverkkoon. Kaikki biokaasulaitokselle tuleva biojäte kiertää. Biokaasun tuotannossa hajoamaton biojäte, mädätysjäännös, on runsaasti kasvuravinteita sisältävä lannoitevalmiste. Tuote hyödynnetään Uudenkaupungin alueella peltoravinteina korvaten mineraalilannoitteita.

Biokaasulaitoksen normaalista toiminnasta ei synny merkittäviä hajuhaittoja. Mahdollisten hajuhaittojen kuitenkin ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä laitoksen käyttöpäällikköön Ari Murtoniemeen puh. 044 712 2002 tai L&T Uudenkaupungin materiaalikäsittelykeskuksen portille.