Skip to main content

Biokaasulaitos

Käsittelemme teollisuuden, yhdyskuntien ja
maatalouden orgaanisia jätteitä kuten:

  • kauppojen, ravintoloiden ja kotitalouksien pakattu ja pakkaamaton biojäte
  • rasvat ja proteiinipitoiset jätteet
  • vihannes- ja puutarhajätteet
  • eläinlannat
  • meijeri- ja panimoteollisuuden jätteet
  • elintarviketeollisuuden sivutuotteet 3. luokka

Biolinja vastaanottaa koko Lounais-Suomen alueen kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet.

Biokaasun tuotanto tukee hajautetun energiantuotannon tavoitteita

Osa kestävän tuotannon kokonaisuutta

Biolinjan biokaasulaitos on suunniteltu osaksi kestävän tuotannon mallin mukaista kalankasvatusta ja kasvihuoneviljelyä. Kokonaisuuteen kuuluu myös biokaasulaitoksen vieressä sijaitseva bioöljyn tuotantolaitos 
jonka kanssa biokaasulaitos toimii kiinteässä yhteistyössä.